Daily Archives: மார்ச் 17, 2009

கார்ட்டூன்: இந்திய அரசியலும் தமிழக எம்பி பேரங்களும்

இந்தக் கார்ட்டூன் புரிந்தால் நீங்கள் சராசரிக்கும் மேல்

new-yorker-cartoons-animals-squirrels-birds-chirp

வெறுமனே புரிந்தது என்று டபாய்க்காமல், விளங்கிக் கொண்டதை மறுமொழியணும்!