அமெரிக்காவில் விமானத்தை விட்டு தள்ளப்பட்ட முஸ்லீம் குடும்பம்


செய்தி: 'Safest' seat remarks get Muslim family kicked off plane – CNN.com

  • அவர்கள் குடும்பம் கொஞ்சம் பெரியது. எட்டு உறவினர்களும் நண்பரொருவரும் சேர்ந்து சென்றார்கள்.
  • எல்லோரும் சேர்ந்து உட்கார விரும்பினார்கள். விமானத்தின் வால் பாகத்தில் அமர விரும்பவில்லை.
  • முஸ்லீமாக இருப்பதினால் பயணம் தடைப்பட்டது கூட பிரச்சினையில்லை என்கிறார் இர்ஃபான். ஆனால், தடையாகிய பயணத்தை, வேறு வழியில் பிறிதொரு நேரத்தில் தொடர்வதிலும் ஏர் – ட்ரான் இவர்களைப் படுத்தியெடுத்து வருகிறது.
  • இவர்களை இறக்கியனுப்பிய பிறகு, சக விமானப்பயணிகள் அனைவரும் மறுபடியும் பாதுகாப்பு சோதனைக்கு உள்ளான கொடுமை தனிக்கதை.

3 responses to “அமெரிக்காவில் விமானத்தை விட்டு தள்ளப்பட்ட முஸ்லீம் குடும்பம்

  1. என்ன கொடுமை இது..??

  2. சூர்யா, தொடர முடியாத பயணத்திற்கு மாற்று ஏற்பாடு செய்ய இயலாத நிலையைக் கூட சகஜமாக ஏற்றுக் கொள்ளும் கொடுமை 😦

  3. Á¾¾¢ý ¦ÀÂáø ÅýÓ¨È ¦ºö¾¡ø «ó¾ Á¾¨¾ §º÷ó¾Å÷Ìõ ÁüÈÅ÷¸ÙÌõ ±Å¢¾ þýÉû¸û ±üÀÎõ ±ýÀ¾üìÌ þÐ ±ÎòиðÎ. Á¾õ ´Æ¢ô§À¡õ Á½¢¾ §¿Âõ ¸¡ô§À¡õ.

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.