ஆமையின் பெயர் பேலின்


(உ)வாஷிங்டன் போஸ்ட் வாசகர் கடிதம் பகுதியில் படித்தது. வாரக்கடைசி பதிவு; பங்கு சந்தை வீழ்ச்சி, அரசியல், எதிர்காலம் என அச்சம் கொள்ள திங்கட்கிழமை தொடங்கி வெள்ளி வரை 5 நாட்கள் உள்ளன என்பதால், நகைக்க ஒரு பதிவு.

While suturing a cut on the hand of a 75-year-old Texas rancher whose hand was caught in a gate while working cattle, the doctor struck up a conversation with the old man. Eventually the topic got around to Sarah Palin and her bid to be a heartbeat away from being President.

The old rancher said, ‘Well, ya know, Palin is a post turtle.’
Not being familiar with the term, the doctor asked him what a post turtle was. The old rancher said, ‘When you’re driving down a country road and you come across a fence post with a turtle balanced on top, that’s a post turtle.’ The old rancher saw a puzzled look on the doctor’s face, so he continued to explain.


‘You know she didn’t get up there by herself, she doesn’t belong up there, she doesn’t know what to do while she is up there, and you just wonder what kind of dumb ass put her up there to begin with.

3 responses to “ஆமையின் பெயர் பேலின்

 1. குருவி தலையில் பனங்காய்?

 2. Interesting read: Sarah Palin's radical right-wing mentors | Salon News: “Extremists Mark Chryson and Steve Stoll helped launch Palin’s political career in Alaska, and in return had influence over policy. “Her door was open,” says Chryson — and still is.”

  முழுக்க வாசிக்கக் கோரும் கட்டுரையில் இருந்து ஒரு பகுதி:
  “With Sarah as a mayor,” said Chryson, “there were a number of times when I just showed up at City Hall and said, ‘Hey, Sarah, we need help.’ I think there was only one time when I wasn’t able to talk to her and that was because she was in a meeting.”

  Chryson says the door remains open now that Palin is governor. (Palin’s office did not respond to Salon’s request for an interview.)

  When Palin ran for governor in 2006, marketing herself as a fresh-faced reformer determined to crush the GOP’s ossified power structure, she made certain to appear at the AIP’s state convention. To burnish her maverick image, she also tapped one-time AIP member and born-again Republican Walter Hickel as her campaign co-chair. Hickel barnstormed the state for Palin, hailing her support for an “all-Alaska” liquefied gas pipeline, a project first promoted in 2002 by an AIP gubernatorial candidate named Nels Anderson. When Palin delivered her victory speech on election night, Hickel stood beaming by her side. “I made her governor,” he boasted afterward. Two years later, Hickel has endorsed Palin’s bid for vice president.

  Just months before Palin burst onto the national stage as McCain’s vice-presidential nominee, she delivered a videotaped address to the AIP’s annual convention. Her message was scrupulously free of secessionist rhetoric, but complementary nonetheless. “I share your party’s vision of upholding the Constitution of our great state,” Palin told the assembly of AIP delegates. “My administration remains focused on reining in government growth so individual liberty can expand. I know you agree with that… Keep up the good work and God bless you.”

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.