குடிக்காதே


Palm Pilot1. குடிக்காதே தம்பி குடிக்காதே: எனக்கு 107.93 கோப்பை குடித்தால் சங்கு என்கிறார்கள். (அப்படியானால் என்னுடைய எடை எவ்வளவு!?)

2. சிறார்களின் கைவண்ணம்: ப்ளாகினிது இலக்கியமினிது என்பர் குழந்தைகளின்
பொன்மொழி படிக்காதவர்.


| |

2 responses to “குடிக்காதே

  1. (அப்படியானால் என்னுடைய எடை எவ்வளவு!?)

    170(lbs)

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.